NOVOSTI

PACIJENTI IMAJU PRAVO NA SLOBODAN IZBOR!

Pacijenti imaju pravo izbora gdje će se liječiti i obavljati preglede

NOVOSTI

PACIJENTI IMAJU PRAVO NA SLOBODAN IZBOR!

Poštovani pacijenti,

već duže vrijeme od vas dobijamo primjedbe i kritike kako izabrani ljekari i specijalisti ne mogu da vam izdaju uput za našu medicinsku ustanovu za besplatan pregled Magnetnom rezonancom. Što se tiče našeg sistema i tehničke strane istog, povezani smo sa Fondom za zdravstveno osiguranje u Podgorici i na toj relaciji je sve u potpunom redu, te smetnje za izdavanje navednih uputa apsolutno ne postoje. Nažalost, postoji samo SAMOVOLJA i LIČNI INTERES ljekara, koji su u suprotnosti sa interesima pacijenata.

S toga napominjemo da vi kao pacijent imate pravo izbora gdje ćete se liječiti i obavljati preglede, u ovom slučaju MR pregled, i niko vam ne može to pravo oduzeti, niti vam može bilo koji drugi izbor nametnuti. Odluka je isključivo vaša, a mi vam kao medicinska ustanova stojimo na raspolaganju, kao i uvijek do sad.

Prenosimo vam izvod iz Zakona o pravima pacijenata, Član 6, stav 1, kao i Član 8.

II. PRAVA PACIJENATA

1. Pravo na slobodan izbor doktora medicine ili doktora stomatologije

Član 6

Pacijent ima pravo da izabere doktora medicine, odnosno doktora stomatologije, u zdravstvenoj ustanovi u mjestu prebivališta, u skladu sa zakonom.

U zdravstvenoj ustanovi na sekundarnom i tercijarnom nivou zdravstvene zaštite u koju je pacijent upućen od strane izabranog doktora medicine, odnosno doktora stomatologije, pacijent ima pravo da izabere doktora specijalistu medicine, odnosno stomatologije, u skladu sa kadrovskim mogućnostima ustanove.

Za maloljetnog pacijenta, odnosno pacijenta lišenog poslovne sposobnosti izbor doktora iz st. 1 i 2 ovog člana vrši zakonski zastupnik, odnosno staralac.

Pacijent ima pravo da tokom liječenja pisanim putem zatraži promjenu doktora medicine, odnosno doktora stomatologije.

Član 8

Pacijent ima pravo na informaciju o mreži zdravstvenih ustanova i vrstama zdravstvenih usluga koje se u njima ostvaruju.”

Ukoliko bilo ko od pacijenata ima problem da kod izabranog ljekara zakaže pregled u našoj ustanovi, pozivamo vas da nas odmah kontaktirate na bojeve telefona 067/103-043, kao i na broj telefona 051/233-222, gdje ćete dobiti sve potrebne informacije.

Na raspolaganju, vaša Poliklinika “Stojanović Medical”