RADIOLOGIJA

Mamograf

Mamografija je neinvazivna dijagnostička metoda kojom se dobija slika pomoću rendgenskih (X) zraka na aparatu koji se zove mamograf. To je najadekvatnija dijagnostička metoda za otkrivanje malignih tumora dojki minimalnih dimenzija, čak i onih koji se ne pipaju.

Želite pregled?

ŠTA JE

MAMOGRAF?

Mamografija je neinvazivna dijagnostička metoda kojom se dobija slika pomoću rendgenskih (X) zraka na aparatu koji se zove mamograf. To je najadekvatnija dijagnostička metoda za otkrivanje malignih tumora dojki minimalnih dimenzija, čak i onih koji se ne pipaju.

koji je način

izvođenja mamografije?

Mamografski se svaka dojka pregleda u dve projekcije (CC i MLO). Rendgen tehničar dojku postavlja između dve ploče koje se pomeraju i vrše pritisak na dojku u trajanju od 5 do 10 sekundi što pacijentkinja oseća kao manju bol ili nelagodnost. Ukupno snimanje traje nekoliko minuta i nakon obavljenog snimanja pacijentkinja je spremna za dnevne aktivnosti.

KOJI JE

NAČIN IZVOĐENJA?

Mamografski se svaka dojka pregleda u dve projekcije (CC i MLO). Rendgen tehničar dojku postavlja između dve ploče koje se pomeraju i vrše pritisak na dojku u trajanju od 5 do 10 sekundi što pacijentkinja oseća kao manju bol ili nelagodnost. Ukupno snimanje traje nekoliko minuta i nakon obavljenog snimanja pacijentkinja je spremna za dnevne aktivnosti.

DIJAGNOSTIKA

šta sve otkriva

Proizvod mamografije su crno-bele slike tkiva dojki, digitalne slike na ekranu računara. dobroćudni, ali ako se javljaju u jednoj dojci u jednom ili više segmenata, nepravilnog izgleda, grupisani i različitog oblika uglavnom su znak raka dojke i mamografija je jedina dijagnostička metoda koja ih sa sigurnošću otkriva.

ZAKAŽITE PREGLED