RADIOLOGIJA

Skener

Skener je rendgenološki aparat u obliku velike kutije sa kružnim otvorom, ili kraćim tunelom, u centru. Pacijent leži na uskom stolu koji se kreće kroz ovaj otvor i za to vreme se izlaže dejstvu rentgen zračenja. Oko pacijenta se rotira rentgen cev i elektronski rentgen detektor, koji se nalaze suprotno jedan od drugog, u prstenu koji se zove pokretni deo skenera.

Želite pregled?

ŠTA JE

SKENER?

Skener je rendgenološki aparat u obliku velike kutije sa kružnim otvorom, ili kraćim tunelom, u centru. Pacijent leži na uskom stolu koji se kreće kroz ovaj otvor i za to vreme se izlaže dejstvu rentgen zračenja. Oko pacijenta se rotira rentgen cev i elektronski rentgen detektor, koji
se nalaze suprotno jedan od drugog, u prstenu koji se zove pokretni deo skenera.

snimanje

kako funkcioniše?

Snimanje na CT-u se koristi da bi se dobile informacije o organima, kao što su jetra, pankreas, nadbubrežne žlezde, pluća, srce, krvni sudovi, abdominalna šupljina, kosti (posebno kičma) i kičmena moždina. Aparat pomoću X-zraka pravi slike slojeva pojedinih organa.

snimanje

kako funkcioniše?

Snimanje na CT-u se koristi da bi se dobile informacije o organima, kao što su jetra, pankreas, nadbubrežne žlezde, pluća, srce, krvni sudovi, abdominalna šupljina, kosti (posebno kičma) i kičmena moždina. Aparat pomoću X-zraka pravi slike slojeva pojedinih organa.

DIJAGNOSTIKA

šta sve otkriva

U našoj ustanovi možete snimiti i dobiti detaljan 
opis sljedećih djelova tijela: pluća i toraksa, abdomena,
jetre, pankreasa, žučne kese i žučnih puteva, nadbubrežne
žlijezde, slezine, mozga i kičme i kičmenog stuba.

ZAKAŽITE PREGLED