NOVOSTI

Dr Predrag Štilet, dermatolog, ordinira 25. februara u našoj poliklinici

NOVOSTI

Dr Predrag Štilet, dermatolog, ordinira 25. februara u našoj poliklinici

Dr Predrag Štilet, dermatolog, ordinira 25. februara u našoj poliklinici. Specijalista je za kožne i venerične bolesti i estetsku medicinu.

Predsjednik je udruženja dermatovenerologa Crne Gore.

Član je Borda direktora Evropske akademije dermatovenerologa (EAVD).

Član je Borda “Euromelanoma”.

Počasni je član Udruženja dermatovenerologa u Francuskoj, Češkoj i Bugarskoj.