STOMATOLOGIJA

Oralna hirurgija

Oralna hirurgija je grana stomatologije koja se bavi vađenjem zuba, uklanjanjem lezija oko korena zuba i hirurškom korekcijom gingivalnih i koštanih defekata.

Želite pregled?

ŠTA su

ORALNohirurški zahvati?

Oralnohiruškim zahvatima se pristupa u cilju liječenja
određenih oboljenja i stanja u usnoj duplji, kao što su:
hiruško vađenje zuba ili zubnih korjenova, liečenje viličnih
cista, liječenje periapikalnih lezija, liječenje infekcija zubnog
porijekla, lečenje paradontopatije, preimplantološka
i preprotetska priprema.

ŠTA JE

CILJ ORALNE HIRURGIJE?

Cilj koji se očekuje je uklanjanje uzroka infekcije i bola, poboljšanje funkcije žvakanja, poboljšanje uslova za pravilno postavljanje implantata i odgovarajuće protetske nadoknade. Zahvati se sprovode u lokalnoj anesteziji.

ŠTA JE

cilj oralne hirurgije?

Cilj koji se očekuje je uklanjanje uzroka infekcije i bola, poboljšanje funkcije žvakanja, poboljšanje uslova za pravilno postavljanje implantata i odgovarajuće protetske nadoknade. Zahvati se sprovode u lokalnoj anesteziji.

ZAKAŽITE PREGLED