POLIKLINIKA STOJANOVIĆ MEDICAL

CJENOVNIK

Želite pregled?

RADIOLOGIJA - CIJENE

ULTRAZVUČNA DIJAGNOSTIKA

RADIOLOGIJA - CIJENE

Pregled
Cijena
Ultrazvučna dijagnostika štitne i paraštitaste žlijezde
35€
Ultrazvučna dijagnostika vrata
35€
Ultrazvučna dijagnostika organa gornjeg abdomena i urinarnog trakta
35€
Ultrazvučni pregled organa male karlice
25€
Ultrazvučna dijagnostika skrotuma (penisa, uretera)
35€
Ultrazvučna dijagnostika dojke i aksilla
35€
Ultrazvučna dijagnostika kukova
20€
Ultrazvučna dijagnostika ramenog, kolenog i talokruralnog zgloba
25€
Ultrazvučni pregled kože i potkožnog tkiva
25€
Ultrazvučna dijagnostika površnih tumora
20€
Color duplex scan krvnih sudova vrata
35€
Color duplex scan krvnih sudova gornjih ekstremiteta
50€
Color duplex scan krvnih sudova donjih ekstremiteta
50€
Color duplex scan velikih krvnih sudova( Abdominalna aorta i VCI- or)
30€
Color duplex scan arterije aa. renales
30€
UZ pregled plućnih baza
25€
Kontrola
30€

rendgenska dijagnostika

Pregled
Cijena
Rendgenska dijagnostika koštano-zglobnog sistema:
Lobanja
35€
Sella turcica
35€
P.N.Š.-e
35€
C-e kičme
35€
Th-e kičme
35€
Rendgenska dijagnostika koštanog sistema gornjih ekstremiteta sa zglobovima
35€
Rendgenska dijagnostika koštanog sistema donjih ekstremiteta sa zglobovima
35€
Rendgenska dijagnostika karlice sa K.F-im zglobovima
35€
Rendgenska dijagnostika traheje
30€
Rendgenska dijagnostika pluća i srca
35€
Rendgenska dijagnostika bubrega (IVU i infuziona urografija)
40€
Rendgenska dijagnostika abdomena(nativna radiografija)
30€
Rendgenska kontrastna dijagnostika gastrointestinalnog trakta:
-rendgenski pregled akta gutanja i jednjaka
50€
-radioskopija gastroduodenuma
60€
-pasaža tankog crijevastroduodenuma
50€
-irigografija
65€
-proktografija
80€
Rendgenska dijagnostika mekih tkiva gornjih i donjih estremiteta i grudnog koša
35€

RADIOLOGIJA - CIJENE

CT DIJAGNOSTIKA

Pregled
Nativno
Sa IV kontrastom
MSCT gornjeg abdomena i urinarnog trakta
80€
100€
MSCT urografija
100€
MSCT dijagnstika organa male karlice
80€
100€
MSCT dijagnostika abdomena i karlice u pedijatrijskoj populaciji
70€
90€
MSCT arteriografija abdomena i male karlice
120€
MSCT angiografija aortoilijačnog segmenta i arterija donjih ekstremiteta
140€
MSCT pneumoangiografija
120€
MSCT arteriografija arterija gornjih ekstremiteta
140€
MSCT arteriografija vrata i endokranijuma
120€
MSCT koronarografija
30€
180€
MSCT endokranijuma
80€
100€
MSCT vrata
80€
100€
MSCT pregled grudnog koša
80€
100€
MSCT pregled vrata i grudnog koša
180
MSCT pregled grudnog koša i abdomena
180€
MSCT pregled koštano-zglobnog sistema:
-C-e kičme
80€
-Th-e kičme
80€
-L/S kičme
80€
-koštanih struktura gornjih i donjih ekstremiteta
80€
MSCT karlice sa K.F-im zglobovima
80€
MSCT dijagnostika mekih tkiva gornjih i donjih ekstremiteta, grudnog koša i abdomena.
70€
90€

RADIOLOGIJA - CIJENE

MAGNETNA REZONANCA

Pregled
Nativno
Sa IV kontrastom
MRI endokranijuma
110€
130€
MRI angiografija endokranijuma i vrata
180€
MRI hipofize
150€
MRI vrata
110€
130€
MRI glave i vrata
210€
240€
MRI kičmenog stuba:
-C-e kičme
110€
-Th-e kičme
110€
-L/S kičme
110€
MRI C-e, Th-e i L/S
270€
MRI muskuloskeletnog sistema i zglobova
- kostiju i mekih tkiva
120€
- ramenog zgloba
120€
- lakatnog zgloba
120€
- ručnog zgloba
120€
- karlice sa K.F-im zglobovima
120€
- kolenog zgloba
120€
- skočnog zgloba
120€
- temporomandibularnog zgloba
120€
MRI grudnog koša
120€
140€
MRI abdomena
120€
140€
MRI urinarnog trakta
140€
MRI prostate
160€
MRI muške i ženske karlice
120€
140€
Kontrastna MR angiografija
150€
Kontrasno sredstvo
20€

RADIOLOGIJA - CIJENE

MAMOGRAFSKA DIJAGNOSTIKA

Pregled
Cijena
Rendgenska dijagnostika dojki i axilla (MAMOGRAFIJA)
40€

RADIOLOGIJA - CIJENE

STOMATOLOŠKA DIJAGNOSTIKA

Pregled
Cijena
2D Ortopan
20€
3D Ortopan
50€
Dental
5€

ZAKAŽITE PREGLED